อัลบั้มภาพล่าสุด

 • By Administrator
 • กอล์ฟ จปร.35 งานเลี้ยงกลางคืน
 • By Administrator
 • กอล์ฟจปร.35 บรรยากาศในสนาม
 • By Administrator
 • กอล์ฟ จปร.35 ลงทะเบียน
Statistics

 • สถิติวันนี้ : 71 views
 • สถิติเมื่อวานนี้ : 139 views
 • สถิติเดือนนี้ : 8452 views
 • สถิติปีนี้ : 12698 views
 • สถิติทั้งหมด : 97650 views
 • เริ่มเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2553

เว็บบอร์ด »ห้อง กระดานสนทนา Crma35

คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ ๓๕ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
 • by
 • pattrarapapar
 • | May 02, 2011 |
 • views: 4026 |
 •  3 comments  วัดใหญ่คลายคีรี (วัดเขาอิติสุคโต (วัดใน)) ได้ดำเนินการทำพิธีก่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ แต่ทางวัดยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรมเพิ่มเติม ดังนั้นขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรมให้เสร็จสมบูรณ์

คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ ๓๕ พร้อมครอบครัวและและคณะศิษย์พระครูบรรพตพัฒนคุณ(หลวงพ่อปรีชา) จึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบุญและอนุโมทนาในกองบุญกุศลนี้ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และด้วยอานิสงส์ในการร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายได้สัมฤทธิ์ผล มีแต่ความสุข ความเจริญด้วยลาภยศ สรรเสริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ตามความประสงค์ทุกท่าน ทุกคน........เทอญ

 

กำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔

เวลา ๐๙.๐๐ น. เดินทางถึงวัดใหญ่คลายคีรี (วัดเขาอิติสุคโต (วัดใน))

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์สวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา ๑๓.๓๐ น. ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี และทอดผ้าป่าถวายแด่พระสงฆ์เป็นเสร็จพิธี

 

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระครูบรรพตพัฒนคุณ(หลวงพ่อปรีชา) เจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุคโต

 

ประธานอุปถัมภ์

พลเอก อิสระพงศ์ - แพทย์หญิง คุณหญิงสุมมา หนุนภักดี พลโท เจริญศักดิ์ - คุณอรวรรณ เที่ยงธรรม

ท่าน สส.อนุชา สะสมทรัพย์ ท่าน สส.นพดล มาตรศรี ท่าน สส.รัฐกร เจนกิจณรงค์

คุณจิระ พงษ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน คุณสุวิทย์ เหรียญรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

รองประธานอุปถัมภ์

ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ นายกสมาคมธุระกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ คุณโสมประภา โมระกรานต์ นายกสโมสรโรตารี่หัวหิน คุณมนู ธารพิพิธชัย คุณศุระอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ คุณไพโรจน์ มากหมู่ คุณทวีสิน พัฒนาภิรัส

คุณ ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม คุณ ปาณิสรา เที่ยงธรรม คุณขุมทรัพย์ โลจายะ คุณวรจรรย์ โลจายะ

คุณอรุโณชา ภาณุพันธ์ คุณ บุญชัย เบญจรงคกุล คุณ เบญจา เบญจรงคกุล คุณ ดวงตา ตุงคมณี

คุณธิติมา สังขพิทักษ์ คุณยศวดี ชุ่มฤทธิ์ คุณณัฐพล จุฬางกูร คุณสุภี พงษ์พานิช

คุณ พลากร สมสุวรรณ คุณพจมาน สมสุวรรณ คุณสรวงสุดา ชลลัมพี คุณวนิดา วาลกิส

คุณนัยนา โชคสุชาติ คุณวาสนา ศรีกาญจนา คุณลิษา อึ้งเห่ง คุณปัญมาวดี ธเนศวร

คุณยุพวรรณนังคลาภิวัฒน์ คณะเพื่อนเซ็นต์ฟรัง คุณ ณิศวรรณ อัจมาลย์วราห์ คุณเพียงทิพย์ วรัญญูวัฒนา คุณจรุนันท์ รวมทวีทรัพย์ คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ คุณคนิศน์ โชคสุชาติ หจก.ก๊วยควงเซ้งหัวหิน.จำกัด

 

คณะกรรมการอุปถัมภ์

พ.ต.ต.วัชริศวร์ พงษ์พาณิช คุณสัจจากาจ จิตรพึงธรรม ร.ท.บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ คุณพรชิตา ณ สงขลา และครอบครัว คุณปนัดดา วงศ์ผู้ดี คุณภูวนาท คุณผลิน คุณอุมารินทร์ บุนนนาค คุณศรา – ปิยดา จุฑารัตนกุล ด.ญ.วรลาภา โลจายะ ด.ญ.พิชชาภา โลจายะ ด.ญ.วรวรรณวลัย โลจายะ คุณสมคิด พินิจอักษร

นายแพทย์ วรต มโนสิทธิศักดิ์ คุณสุเชาว์ พงษ์วิไล คุณปานเลขา ว่านม่วง คุณ ต่อพงษ์ ตุงคะมณี

คุณ แน่งน้อย ตุงคะมณี คุณ ชานล ตุงคะมณี คุณ วรรณพร ตุงคะมณี คุณสุประดิษฐ์ ตุงคะมณี

คุณมุทิตา ประทุมชาติ คุณตะวัน จารุจินดา คุณกฤตญา รุ่งกาญจนาพร

คุณฮอลลี่ อัมระนันท์ คุณอัญรินทร์ หิรัญพรฐานนท์ คุณมณีฉาย ไชยนุวัติ คุณจตุพล มังคลานิมิตร

คุณปริศนา กล่ำพินิจ คุณพัชรศรี เบญจมาศ คุณเจมี่ บูเฮอร์ คุณกัลยา เลิศเกษมทรัพย์

คุณสุพจน์ จันทร์เจริญ คุณนราวัลย์ จันทร์เจริญ คุณภัทรศศิร์ จันทร์เจริญ คุณวรกร พันลูกท้าว

คุณธนัสสรณ์ สิริสุขะ คุณภานุเดช วัฒนสุชาติ คุณณัชพร สายบัว คุณภูธเนศ หงษ์มานพ

คุณสิรวิทย์ สุบุญ คุณทศพร แย้มสมจิตต์ คุณธัญนพ ตระกูลโชคดี คุณธำรงรัตน์ กิจกุศล

คุณชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ คุณปาจรีย์ ณ นคร พ.อ.ยุทธนา สุนทรวรรณ คุณศรินย์ สุนทรวรรณ

คุณฐานวิชย์ สุนทรวรรณ คุณปริญญา รัตนเดชกำจาย คุณวรวัฒน์ นิยมทรัทย์ คุณสุวัจนี พานิชชีวะ

คุณคริสติน่า อากีล่า คุณสุวิมล มีชัยประสิทธิกุล คุณอัจจนา ธูปแพ ม.ล.ชาครีย์ - นิทรา กิตติยากร ณ อยุธยา คุณกนกวรรณ คาชิกิ คุณนิพัธ เจริญผล คุณฮิเดะทากะ ซาอากิ คุณพศุตม์ บานแย้ม

คุณยุวดี ไทยหิรัญ คุณเธียรินี สุจิขจรเดช คุณราชวัติ ขลิมเงิน คุณเข็มอัปษร เทียมเศวต

คุณอัจฉร ลิ้มตระกูล คุณปวีณา ชารีฟสกุล คุณพงศ์สิรี บันลือวงศ์ คุณวจี กัลย์จาฤก

คุณ ผอูน จันทรศิริ คุณวีระชัย อัศวมานะกุล คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล คุณสุชัย เล็กสุวรรณกุล

คุณวิมาลา เล็กสุวรรณกุล คุณบุษกร เล็กสุวรรณกุล คุณวริศรา เล็กสุวรรณกุล คุณจิรชยา เล็กสุวรรณกุล

คุณ เทิดแสง แซ่เอ็ง คุณ สุวิมล แซ่ลิ้ม คุณอิงตั้ง แซ่คู และครอบครัว บจก.ไหมไทย อินเตอร์เทรด

คุณศรันย์ ยิ่งยงทรัพย์มั่น คุณณิชชา เฉลิมพรวรา ด.ช.อภิชา เฉลิมพรวรา คุณกษิเดช กุลธนาวิจิตร คุณอุไร นักธรรม คุณวิวัฒน์ มีชัยประสิทธิกุล คุณประเสริฐ สมพงษ์ คุณมะลิวัลย จาววงศ์สันต์

คุณพัชราภา เพชรคำ ด.ช. ปรมินทร์ เพชรคำ ด.ช.สิรภพ เพชรคำ

 

ประธานอำนวยการ

พลตรี นักรบ บุญบัวทอง

รองประธานอำนวยการ

พลตรี ปิยะ น้อยบัวทิพย์ พลตรี ขัตติยะ อุ่นอก พลตรี พูนศักดิ์ คัมภีร์พันธุ์ พลตรี สมนึก ฉันทะ

ประธานดำเนินงาน

พันเอก ร่มเกล้า ปั้นดี

 

รองประธานดำเนินงาน

พ.อ. นุชิต ศรีบุญส่ง พ.อ.ภานุภัสสร์ ลิมปะสุวัณณะ พ.อ.เทวมิตร พลภักดี พ.อ.อนุชา ชุ่มคำ

พ.อ.ประสพโชค พงษ์ทองเจริญ พ.อ.สุธี สีหะวัฒนกุล พ.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี

พ.อ.วัชรพันธ์ อมราพิทักษ์ พ.อ.กันตพจน์ เศรษฐารัศมี พ.อ.คำรณ แย้มประเสริฐ พ.อ.ภัทรศักดิ์ หอมทรง

พ.อ.อิธคม วงศ์กล่อม พ.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง พ.อ.อเนก สุขสยามธนเดช พ.อ. เอกมล สินหนัง  

 

กรรมการดำเนินงาน คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ ๓๕ และครอบครัว

พ.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ พ.อ.สุฤทธิ์ วีระนิติพงศ์ พ.อ.ยุทธนินทร์ บุนนาค พ.อ. อานนท์ เพชรคำ

พ.อ.ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา พ.อ.ศิริพงษ์ พุ่มพวง พ.อ.กฤษณ์ จาดสุวรรณ พ.อ.ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม

พ.อ.เชษฐา ทานกระโทก พ.อ.อินสอน เมืองมูล พ.อ.วิทยา แก้วพรม พ.อ.พิสิฐ ปั้นทอง

พ.อ.สมทรง ทับทิมทองคำ พ.อ.ธนบดี ตันหยง พ.อ.วุฒิศักดิ์ กุลภักดี พ.อ.บุญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย

พ.อ.อำนวย แย้มผกา พ.อ.สามารถ คงสาย พ.อ.สมหมาย บุษบา พ.ต.วิรัช ศรีศุจิกุล

พ.อ.มานพ น่วมบัว พ.อ.ธีระวุฒิ อุทธิยา พ.อ.ธีรวัฒน์ ปิ่นแก้ว พ.อ.ธราพงษ์ มะละคำ

พ.อ.ธีรยุทธ ศรีฟ้า พ.อ.นิคม อุดมเลิศวนสิน พ.อ.สุรยุทธ รัตนจารุ พ.อ.อดินันท์ ไชยฤกษ์

พ.อ.เสรี วิชาชัย พ.อ.เพชรพนม โพธิ์ชัย พ.อ.ธงชาติ โล่งจิตร พ.ต.ฉัตรแก้ว โพธิ์ทองนาค

พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ พ.อ.ชาลี ไกรอาบ  พ.อ.โชติ ยิกุสังข์ พ.อ.ธิติชัย เทียนทอง

พ.อ.ภคพล แก้วศรีงาม พ.อ.พงศ์เทพ แก้วไชโย พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง

พ.อ.สินสุข ศศะนาวิน พ.อ.สาธิต อู่วิจิตร พ.อ.ศุภชัย ปรีชามาตร์ พ.อ.สุรศักดิ์ ดนัย

พ.อ.กนกวรรธน์ หนองเอี่ยน พ.อ.กิตติ ด้วงแจ่ม พ.อ.เกรียงศักดิ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ พ.อ.สุรพัศม์ นำลอง

พ.อ.กิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน พ.อ.นนทวัฒน์ สมเจต พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง

พ.อ.ไชยศักดิ์ พรนิพัทธ์กุล พ.อ.กิตติศักดิ์ สังฆ์สกุล พ.อ.ไกรภพ ไชยพันธุ์ พ.อ.กฤษณพงศ์ พรหมการัตน์ พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย พ.อ.ขัตติยะ อุ่นอก พ.อ.กานต์ ขวัญยืน พ.อ.โกศล กิจกุลธนันต์

พ.อ.ขจรศักดิ์ อินทร์ทอง พ.อ.โกศล ชูใจ พ.อ.คณพล บำรุงเมือง พ.อ.กิจก้อง กิตติขจร

พ.อ.เกริกชัย คล้อยอรุณ พ.อ.คมสัน ศรียานนท์ พ.อ.จิรวัฒน์ นาคะรัตน์ พ.ท.เฉลิม อินอิว

พ.ท.จิรศักดิ์ พรรังสฤษฎ์ พ.อ.จิระ เหล่าจิรอังกูร พ.อ.ชรัติ อุ่นสัมฤทธิ์ พ.อ.จตุพร มณีนัย

พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี พ.อ.จุลภพ ศรีวลัย พ.อ.นิธิศ เปลี่ยนปาน พ.อ.จักรพงษ์ ขันมั่น

พ.อ.พสิฐ มุขเพชร พ.อ.ชำนิ รักษายศ พ.อ.ฉลอง ทุสาวุฒิ พ.อ.ฉกาจ ขันตี

พ.อ.ชำนาญ ฉิมพาลี พ.อ.ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส พ.อ.ชัยวัฒน์ โสดา พ.อ.ชำนาญ สุวะนาม

พ.อ.ณัฐวุฒิ นาคะนคร พ.อ.เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ พ.อ.พฤติพงศ์ ศรีปฏิยุทธพงศ์ พ.อ.ดนู กฤตลักษณ์

พ.อ.ทวีศักดิ์ มณีวงศ์ พ.อ.ณัฐวุฒิ สบายรูป พ.อ.ทินกร ประสีระเตสัง พ.อ.เดชไชย บุญโสม

พ.อ.จิรัฎฐ์ สุตาสุข พ.อ.ณัฐพงศ์ วานิกร พ.อ.ทินกร ช่างสลัก พ.อ.เดชา นามารักชาติ

พ.อ.โดมศักดิ์ คำใสแสง พ.อ.ทิม เรือนโต พ.อ.ชยุตรา เสริมสุข พ.อ.ทนงศักดิ์ มหาวงศ์

พ.อ.ธีรพล รักอาชีพ พ.อ.ธิติ ติณสูลานนท์ พ.อ.ธนินทร์ พู่ทองคำ พ.ต.ธนา แสงรัตน์

พ.อ.ธีรภณ นาคฤทธิ์ พ.อ.ธนากร อินอ่อน พ.อ.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ พ.อ.ธีระพล เรือนใจมั่น

พ.อ.นพดล ยงพาณิชย์ พ.อ.ธานินทร์ ชัยวีรกุล พ.อ.ธีระยุทธ จินหิรัญ พ.อ.ประเทือง เพชรขว้าง

พ.อ.บรรลุ เอี่ยมศรี พ.อ.ประพัฒน์ พบสุวรรณ พ.อ.นันทโชติ ภู่วัฒนา พ.อ.นิพนธ์ ธาราวุฒิ

พ.อ.วุฒิพันธ์ โพธิ์เนียม พ.อ.บุญเลิศ สุกใส พ.อ.นิพนธ์ พิณสุวรรณ์ พ.อ.นิพนธ์ ฤทธาพรม

พ.ต.บุญส่ง สระศรี พ.อ.บัลลังก์ วัชระคุปต์ พ.อ.ประเวศ สุทธิประภา พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์

พ.อ.นิเวศน์ บุญกันทะ พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ พ.อ.ประจวบ จันต๊ะมี

พ.อ.ประสิทธิ์พงศ์ มูลดี พ.อ.ประสิทธิ์ สุขวงศ์ พ.อ.ประจักษ์ ยิ้มภักดี พ.อ.นิสิต ประภารัตน์

พ.อ.ประทีป ธานี พ.อ.พนม ฉายาวัฒน์ พ.อ.พรหมวิศเนตร สัตถาผล พ.อ.ปิยะ แคล้วรอดภัย

พ.อ.สกรรจ์ อุ่นสุข พ.อ.พีระพงศ์ ไชยศรี พ.อ.พุฒิประสิทธิ์ จิระมะกร พ.อ.ปิยะมิตร พลเยี่ยม

พ.อ.พลพัฒน์ ธีระเนตร พ.อ.พิชาติ ผู้ภักดี พ.อ.ปิยชาติ ศูนยะคณิต พ.อ.ภาณุวัตร อาดำ

พ.อ.พัลลภ รัตนอุดม พ.อ.พงษ์สันต์ แก้วประกิจ พ.อ.เพ็ญ คำแผง พ.อ.พรเทพ พันธุ์วิชัย

พ.อ.พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ พ.อ.พิรุณ นยโกวิทย์ พ.อ.ภูมินทร์ ชุมช่วย พ.อ.พงศกร เพ็ญตระกูล

พ.อ.มนัส ธนวานนท์ พ.อ.ภูวดล ศรีพูล พ.อ.ไพรัช มูลเชื้อ พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล

พ.อ.มังกร ว่านเครือ พ.อ.มหินท์ ตุงคะเศรณี พ.อ.มนัส จันดี พ.อ.มานิตย์ สาธรสันติกุล

พ.ท.ภูษิต พลาเศรษฐ พ.อ.ไพรวัลย์ จุ้ยเจริญ พ.อ.วัฒนา ฉัตรรัตนแสง พ.อ.คมิก ไม่เศร้า

พ.อ.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ พ.อ.มาโนช อ้นจันทร์ พ.อ.ยุทธศักดิ์ ปานแสงขำ พ.อ.มนตรี สุวรรณรงค์

พ.อ.พลพิพัฒน์ อินทสุวรรณ พ.ท.พงษ์มิตร ปินปันคง พ.อ.วิชาญ ศรีภัทรางกูร พ.อ.รักชาติ รัตนาศักดิ์

พ.อ.ระลึก พันธ์ลิมา พ.อ.ฐกัด หลอดศิริ พ.อ.วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์ พ.อ.ยุทธพงศ์ คงนิล

พ.อ.รังพิรัชต์ แย้มเกสร พ.อ.วันชัย แต่เจริญ พ.อ.วรเศรษฐ์ เจริญพล พ.อ.ลัญจกร นิยมเสน

พ.อ.วิชัย เงาะจันทรา พ.อ.ยงยุทธ เหล่าเขตการ พ.อ.วรพล สุรสังกาศ พ.อ.เลิศชาย สกุลสัตตบุษย์

พ.อ.ชิติพัทธุ์ บุญช่วย พ.อ.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ พ.อ.วีระพล เมืองอ่ำ พ.อ.รณชิต ไชยมิ่ง

พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ พ.อ.วิเชียร ไทยประยูร พ.อ.ศราวุธ จันทร์พุ่ม พ.อ.วิเชียร งามพัตร

พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง พ.อ.เวชยันต์ ชูดวง พ.ท.วิทยา เสาร์กันยา

พ.อ.วินุชา มโหธร พ.อ.ไวพจน์ พันธุ พ.อ.วีระพจน์ สลักคำ พ.อ.วิบูลย์ ผมปัน

พ.อ.ศิระวุธ วะน้ำค้าง พ.อ.ศุภฤกษ์ ผลฉาย พ.อ.วิโรจน์ หนองบัวล่าง พ.อ.ศิริพงค์ กลัมพสุต

พ.อ.วิสุทธิ์ บุญสุริยกานต์ พ.อ.วิริยะ เกิดสุข พ.อ.วรการ วงศ์สังข์ พ.อ.สงบศึก วังแก้ว

พ.อ. ภัทรนรินทร์ วิจิตรพฤกษ์ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม พ.ต.สมชัย แสนบุญส่ง พ.อ.สมศักดิ์ สงทามะดัน

พ.อ.สมพล หลำริ้ว พ.อ.ศรุติ รัตโนทัย พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ พ.อ.สรพล วัฒนศัพท์

พ.อ.สมชาย อ่อนส้มกิจ พ.อ.สมศักดิ์ ทองสุขเจริญ พ.อ.สมเดช โยธา พ.อ.สิทธิพร บัตรเจริญ

พ.อ.สมศักดิ์ ศรีแก้วพันธ์ พ.อ.สมชัย มาลินันท์ พ.อ.สราวุฒิ จันทรวัฒน์ พ.อ.สมชาย เครือวัลย์

พ.อ.สมชาย ภัทรพัลลภ พ.อ.สมบัติ ธัญญะวัน พ.อ.สินสมุทร์ จันทรเนตร พ.อ.ณภัทร สุมาทัย

พ.ท.สมัย พันธุวงศ์ พ.อ.สันทัด จันทร์มาลา พ.อ.สรวัช กล่อมอำภา พ.อ.สละ แย้มวงษ์ พ.อ.สำราญ บัวน้อย พ.อ.สาธิต แตงมีแสง พ.อ.สันติ สุขป้อม พ.อ.หาญณรงค์ จันใด

พ.อ.สุจิรชัย มหาธรรม พ.อ.สัญญา พงษ์ศรีดา พ.อ.สุชาติ เว่บ้านแพ้ว พ.อ.สุนิมิตร รัตนานนท์

พ.อ.สัมพันธ์ พิชยทายา พ.ท.สาโรช ธรรมปรีชา พ.ท.สุชาติ คัดสูงเนิน พ.อ.สุรัฐ พรงาม

พ.อ.สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ พ.อ.สิทธา สาริบุตรรานนท์ พ.อ.สมัชญ์กาญจน์ จันทร์ไทย พ.อ.สุรชัย เชยกลิ่น พ.อ.สุธนณ์ เต็มตำนาน พ.อ.สุรศักดิ์ สำราญบำรุง พ.อ.สุรสิทธิ์ จักรวาลมณฑล พ.อ.สุภร สัมมา

พ.ท.สุรเดช เสงี่ยมศักดิ์ พ.อ.พศิน แสงคำ พ.อ.ศรุติ สีเหนี่ยง พ.อ.สุวรรณ ใจอารีย์

พ.อ.อรรถสิทธิ์ สินเหลือ พ.อ.อนุชา นพจำรูญศรี พ.อ.เสนีย์ ศรีหิรัญ พ.อ.อภิรักษ์ พรมมาฤทธิ์

พ.อ.อรรถนพ ลาภชุ่มศรี พ.อ.อัฐวุฒิ อย่างสวย พ.อ.ภวัต กลางศิขริน พ.อ.อุทิศ อนันตนานนท์

พ.อ.ธัชพล เปี่ยมวุฒิ พ.อ.อัมรินทร์ ทรงผาสุก พ.อ.เอกราช อะมะวัลย์ พ.อ.เอี่ยม น้ำจันทร์

 

********************************************************

 หมายเหตุ : ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

 ๑. ธนาณัติ, ตั๋วแลกเงินทางไปรษณีย์ หรือเช็คธนาคาร สั่งจ่ายในนาม พ.อ.ภาณุภัสสร์ ลิมปะสุวัณณะ กองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมการทหารสื่อสาร ถ.ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ หรือ โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาบางซื่อ ชื่อบัญชี พ.อ.ภาณุภัสสร์ ลิมปะสุวัณณะ ( การกุศล จปร.๓๕) หมายเลขบัญชี ๑๑๐ - ๒ - ๑๓๐๓๐ - ๗

๒. หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ประสานโดยตรงกับ พ.อ.ภาณุภัสสร์ ลิมปะสุวัณณะ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ทำงาน ๐๒ - ๒๔๓๑๗๘๓, (FAX) ๐๒ – ๒๔๑๐๓๗๓, ทบ. ๙๕๓๕๕, มือถือ ๐๘ - ๑๒๖๘๐๘๕๙ หรือ พ.อ.นุชิต ศรีบุญส่ง มือถือ ๐๘ – ๑๗๘๐๕๔๘๒ หรือ พ.อ. อานนท์ เพชรคำ มือถือ ๐๘-๔๑๓๒๕๒๖๕


COMMENTS {3}

 • wm
 • May 03, 2011 #1

ขอบคุณมากสำหรับรายละเอียด
 • แรงอธิษฐาน
 • May 03, 2011 #2

ขออนุโมทนาสาธุกับท่านด้วย
 • ชาติ จชต
 • May 22, 2011 #3
ขอร่วมอนุโมทนาสาธุ ด้วยครับร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

ชื่อ
รหัสภาพ
Copyright (c) 2007 by crma35.com